Tags - public school policy

Die Suid-Afrikaanse Skolewet van 1996 vereis skoolbywoning deur alle kinders tussen die ouderdomme van 7 en 15 jaar. Alle ouers en voogde moet seker maak dat alle leerlinge van hierdie ouderdom geregistreer is vir skoolbywoning. As ouer begin u verhouding
Kiara 27.06.2021 0 89