Be The Gift You Bring!Be The Gift You Bring!Be The Gift You Bring!

View file
DIE KINDERWET (Afrikaans)
Size: 631.3 Kb (pdf)
Geborg deur en vertaal in opdrag van: Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans: www.vra.co.za KINDERWET No. 38 van 2005 [GOEDGEKEUR OP 8 JUNIE 2006] [DATUM VAN INVOERING:GEPROKLAMEER TE WORD] (Tensy anders vermeld) (Engelse teks deur die Staatspresident onderteken)
1 Votes
0
1075
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Actions
File info
Date
20.04.2015 (1613 days ago)
Folder
Share this with Friends
Folders
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIE KINDERWET (Afrikaans)